Φωνές υποστήριξης

ΕΕ | ΟΗΕ | ΜΚΟ (Μη Κυβερν. Οργαν.) | Κυβέρνηση | Μέλη Κοινοβουλίου | Συμβούλιο της Ευρώπης | VIPs