Ίδρυση Ένωσης Φάλουν Ντάφα στο Λιχνενστάιν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση του Φάλουν Ντάφα με χαρά σας ανακοινώνει την νεοσυσταθείσα Ένωση του Φάλουν Ντάφα στο Λιχνενστάιν.

Το Λιχνενστάιν είναι ένα ορεινό και ηπειρωτικό κράτος στη Δυτική Ευρώπη, συνορεύει με την Ελβετία από τα δυτικά και με την Αυστρία από τα ανατολικά. Το Λιχνενστάιν είναι το μικρότερο γερμανόφωνο κράτος στον κόσμο. Έχει συνταγματική μοναρχία. Η πρωτεύουσα του είναι το Vaduz. Το περισσότερο έδαφος του είναι ορεινό, κάνοντας το κατάλληλο προορισμό για χειμερινά σπορ. Η χώρα έχει δυνατή οικονομία.

Ευχόμαστε στην Ένωση του Φάλουν Ντάφα στο Λιχνενστάιν και στους ασκούμενους εκεί καλή πρόοδο στην επανόρθωση του Φα και να φέρουν ένα καλό μέλλον στην μοναρχία του κράτους.

Ευρωπαϊκή Ένωση του Φάλουν Ντάφα

Μπορείτε ελεύθερα να εκτυπώσετε και να δημοσιοποιήσετε όλα τα άρθρα που είναι δημοσιευμένα στο Clearharmony μαζί με το περιεχόμενό τους, αλλά παρακαλούμε να παραθέσετε την πηγή.