Το σκεπτικό ενός θεϊκού όντος

Έχει τρομακτική διαφορά o τρόπος που αντιμετωπίζει κάποιος την δίωξη· Είτε είναι από την πλευρά ενός κοινού ανθρώπου είτε απο το σκεπτικό ενός θεϊκού όντος.

Ένα θεϊκό ον δεν θα ενδιαφερόταν για τον εαυτό του/της. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμα και στη φυλακή ή στο κέντρο πλύσης εγκεφάλου, ένα θεϊκό ον δεν θα νοιαζόταν για το εάν διωκόταν και θα είχε μόνο στην καρδιά του τον Ντάφα και τα αισθανόμενα όντα. Ένα θεϊκό ον θα κοιτούσε την κατάσταση από την οπτική γωνία του να είναι υπεύθυνο προς τον Ντάφα, να εξολοθρεύσει το κακό, να σταματήσει τη δίωξη και να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια του Φα. Ένα θεϊκό ον θα κοιτούσε την κατάσταση από την οπτική γωνία του να είναι υπεύθυνο προς τα αισθανόμενα όντα και θα διευκρίνιζε τα γεγονότα και θα τους έσωζε.

Υπάρχει μόνο ένα πράγμα στο μυαλό του θεϊκού όντος κάθε στιγμή και υπό κάθε περίπτωση, και αυτό είναι η επικύρωση του Φα και η σωτηρία των αισθανόμενων όντων. Άσχετα από το πόσο ευνοϊκό ή δύσκολο είναι το περιβάλλον, το μυαλό ενός θεϊκού όντος δεν θα αλλάξει, και αυτός ή αυτή θα συνεχίσει ακλόνητος/η στο μονοπάτι της πίστης.

Ως ασκούμενοι της περιόδου διόρθωσης του Φα, πρέπει να τα κοιτάμε όλα με το σκεπτικό ενός θεϊκού όντος με σκοπό να συνεχίσουμε στη διαδικασία της διόρθωσης του Φα, να γίνουμε θεϊκοί, να εκπληρώσουμε το στόχο του τερματισμού της δίωξης, να εξαλείψουμε το κακό, να σώσουμε αισθανόμενα όντα, και να εκπληρώσουμε τους ιστορικούς μας όρκους.

Παρακαλώ τονίστε οτιδήποτε ακατάλληλο.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a46445-article.html

Μπορείτε ελεύθερα να εκτυπώσετε και να δημοσιοποιήσετε όλα τα άρθρα που είναι δημοσιευμένα στο Clearharmony μαζί με το περιεχόμενό τους, αλλά παρακαλούμε να παραθέσετε την πηγή.