Καταστροφή και αναγέννηση της παραδοσιακής Κινεζικής κουλτούρας (μέρος 3)

Η αρχή του Γιν και του Γιανγκ και των Πέντε Στοιχείων είναι βασική στην παραδοσιακή κινεζική κουλτούρα. Στην αρχαία Κίνα , θεϊκά μεταδιδόμενο σκεπτικό επηρέασε όλες τις τάξεις. Αυτό το σκεπτικό ανακλώταν σε κάθε τομέα της κοινωνίας και στην καθημερινή ζωή, από την επιστήμη στο πολεμικό, από το χτίσιμο στα ταξίδια, από την λατρεία στη γεωργία, και ακόμη από τη γέννηση στο γάμο ακόμη και στο θάνατο.

Η αρχή του Γιν και του Γιανγκ και των Πέντε Στοιχείων κάλυπτε τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Παίρνοντας για παράδειγμα το ανθρώπινο σώμα που έχει πέντε κυρία όργανα τα οποία είναι η κάρδια, το συκώτι, η σπλήνα, τα πνευμόνια και τα νεφρά τα οποία αντιστοιχούν στη φωτιά, στο ξύλο, στη γη, στο μέταλλο και στο νερό των Πέντε Στοιχείων αντίστοιχα.

Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική η θεραπεία των ασθενειών αυτών των πέντε εσωτερικών οργάνων βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας γένεσης και αμοιβαίας καταστολής που υπάρχει μεταξύ των Πέντε Στοιχείων. Επιπρόσθετα τα ενεργειακά κανάλια και τα βοηθητικά ταξινομούνται σύμφωνα με το Γιν και το Γιανγκ και τα Πέντε Στοιχεία. Οι γιατροί της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής προσάρμοζαν τα σώματα των ασθενών βασιζόμενοι στην αμοιβαία γένεση και αμοιβαία καταστολή. Τα Πέντε Στοιχεία επίσης προσαρμόζονταν καλά στα υγρά του ανθρώπινου σώματος, στα έξι Φου ( τα έξι κοίλα όργανα), στα πέντε αισθητήρια όργανα και στα τέσσερα πλευρά. Όταν έγραφαν συνταγή οι γιατροί της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής διάλεγαν βότανα βασιζόμενα στις ιδιότητες τους όπως γίνονταν κατανοητές σε σύγκριση με τα Πέντε Στοιχεία και κάποιες ασθένειες. Ακόμη, χρειάζονταν να θεραπευτούν σε κατάλληλες ώρες ή σίτσεν (ένα σίτσεν είναι δυο ώρες και υπάρχουν δώδεκα σίτσεν σε μια ημέρα). Το ταίριασμα των σίτσεν με τα Πέντε Στοιχεία δεν γίνεται κατά τύχη, είναι προκαθορισμένο δηλαδή είναι καθορισμένο από τους ουρανούς.

Η συμπόνια, η πίστη , η ευπρέπεια, η σοφία και η εμπιστοσύνη του Κομφουκιανισμού επίσης αντιστοιχούσαν στα Πέντε Στοιχεία. Στους αρχαίους καιρούς, η Κίνα αποκαλούνταν θεϊκή γη και ήταν ένα έθνος της εθιμοτυπίας και της ηθικής, για το οποίο πολλοί ένοιωθαν περήφανοι. Πολλοί γνωρίζουν ότι στην παραδοσιακή κινεζική αστρονομία, οι πλανήτες Αφροδίτη, Δίας ,Πλούτωνας, Άρης και Κρόνος αντιστοιχούν στα Πέντε Στοιχεία. Και σχετικά με την γεωγραφία της Κίνας υπάρχουν πέντε μεγάλα βουνά, τα χρώματα της γης της Κίνας επίσης συσχετίζονται καλά με τις γεωγραφικές περιοχές και τις κατευθύνσεις που αντιπροσωπεύονται από τα Πέντε Στοιχεία, ο νότος έχει κόκκινο χώμα, ο βορράς έχει μαύρο χώμα, η Ανατολή έχει γαλαζωπό χώμα και η Δύση έχει άσπρο χώμα και η μέση κίτρινο χώμα.

Παρακάτω θα εξηγήσω τα πιο βασικά στοιχεία που αποτελούν μια χώρα, και έπειτα θα ενώσω αυτά τα βασικά στοιχεία με τα Πέντε Στοιχεία. Βρίσκω ότι ταιριάζουν πολύ.

Οι άνθρωποι, ο στρατός, η κυβέρνηση, ο νόμος και οι κανονισμοί, ο πολιτισμός, η ηθική αντιστοιχούν στην γη, στο μέταλλο , στο νερό στο ξύλο και στη φωτιά αντίστοιχα. Βασιζόμενη στην αρχή της αμοιβαίας γένεσης η γη δημιουργεί το μέταλλο, έτσι ο στρατός προέρχεται από τους ανθρώπους, το μέταλλο δημιουργεί το νερό, έτσι είναι η ιστορία του ανθρώπινου είδους, η εγκαθίδρυση της κυβέρνησης είναι στενά συνδεδεμένη με αυτόν τον στρατό. Μόλις η κυβέρνηση εγκατασταθεί θα θεσπίσει τις κυβερνούσες τακτικές του έθνους,τους νόμους και τους κανονισμούς. Οι οποίες είναι απαραίτητες στρατηγικές για την διακυβέρνηση της χώρας, αυτό είναι το νερό που δημιουργεί το ξύλο. Αυτοί οι νόμοι, οι κανονισμοί, και οι πολιτικές θα σχηματίσουν ένα πολιτισμό που θα είναι σύμφωνος με αυτές και ακόμη θα έχει μακροπρόθεσμη επίδραση στα κοινωνικά έθιμα. Ο πολιτισμός και η ηθική αντίστοιχα επηρεάζουν τους ανθρώπους αυτό είναι το ξύλο που γεννάει τη φωτιά και η φωτιά που γεννά τη γη. Ο απλός και ο συμπονετικός χαρακτήρας των ανθρώπων συμφωνεί με τη φύση της γης.

Ο στρατός είναι η φύση του μετάλλου, το οποίο είναι περιττό να περιγράψω. Αν και η κυβέρνηση είναι ψηλά στην κορυφή, ο λαός είναι ο πιο σημαντικός, και η κυριαρχία της χώρας είναι δεύτερη και ο αυτοκράτορας είναι ο τελευταίος. Αναφορικά με τον αυτοκράτορα και την κυβέρνηση, όλοι θα έπρεπε να φροντίζουν να κατεβαίνουν κάτω στο λαό, έτσι ταιριάζουν με το λαό. Οι νόμοι και οι κανονισμοί είναι της φύσης του ξύλου καθώς το ξύλο είναι απαλό και επεκτατικό, στο μεσοδιάστημα θα πρέπει να λειτουργούν για την παραγωγή και για την δημιουργία. Ο πολιτισμός, η διασκέδαση, η ηθική , η εκπαίδευση και τα παραδοσιακά έθιμα όλα έχουν τα χαρακτηριστικά του να είναι δραστήρια και του να ανεβαίνουν. Έτσι ανήκουν στη φωτιά.

Στην προαναφερόμενη σειρά των Πέντε Στοιχείων, το κάθε ένα ενισχύει το στοιχείο μετά από αυτό και αντιδρά στο στοιχείο που βρίσκεται δεύτερο έπειτα από αυτό. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ισορροπία μέσω της αμοιβαίας γένεσης και αμοιβαίας καταστολής.

Η αρχή της αμοιβαίας δημιουργίας και αμοιβαίας καταστολής μπορεί να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε στο σύμπαν. Έχει συνδυάσει και συσχετίσει τη ζωή , το σύμπαν, το χώρο χρόνο και τη φύση. Ας χρησιμοποιήσουμε την κυβέρνηση, τους νόμους και τους ανθρώπους για να δείξουμε τις σχέσεις της αμοιβαίας καταστολής. Όσο πιο πολύ δύναμη έχει μια κυβέρνηση (ένας αυτοκράτορας) τόσο πιο ολοκληρωτική θα γίνει μια κυβέρνηση, και περισσότεροι νόμοι και κανονισμοί θα θεσπιστούν. Η κυβέρνηση θεσπίζει νόμους και κανονισμούς για να περιορίσει τους ανθρώπους έτσι όσο περισσότεροι είναι οι νόμοι στον αριθμό τόσο πιο ισχυροί θα είναι, και τόσο πιο άσχημα οι άνθρωποι θα πληγωθούν.

Με αυτόν τον τρόπο ειναι αδύνατο να γίνει η χώρα πλούσια και οι άνθρωποι δυνατοί. Ο κατασταλτικός ρόλος των νόμων και των κανονισμών είναι ορατός ενώ οι περιορισμοί του λαού στην κυβέρνηση είναι αόρατοι και συχνά εκδηλώνεται ως είδος απαίτησης προς στην κυβέρνηση. Η εκδήλωση αυτής της απαίτησης είναι επίσης σχετικά καλυπτόμενη, αλλά είναι η πιο δυνατή. Εξαιτίας αυτού, πάντα δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η θέληση των ανθρώπων δεν μπορεί να απορριφτεί. Οι άνθρωποι αρχικά θα πρέπει να ασκήσουν ένα επίπεδο περιορισμού στην κυβέρνηση. Αν ο λαος είναι αδύναμος σε αυτόν τον ρόλο και μπορεί προσωρινά είναι ανίκανος να κάνει κάτι στην κυβέρνηση, αλλά αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει πολύ. Όταν οι άνθρωποι σε κρίσιμες καταστάσεις πιέζονται να επαναστατήσουν, αυτοί στο τέλος θα τρομοκρατήσουν την κυβέρνηση και θα βάλουν ένα τέλος σε αυτό. Συνεπώς στους αρχαίους καιρούς όλοι οι αυτοκράτορες χρειάζονταν να ακούν τις φωνές του λαού και να τροποποιούν τους νόμους σύμφωνα με αυτές έτσι ώστε να επιτύχουν μια ομαλή σχέση μεταξύ της κορυφής και της βάσης και έτσι μεγάλη αρμονία για όλο το έθνος.

Στην παραδοσιακή κινεζική κουλτούρα η αρμονία εκδηλωνόταν όχι μόνο από την προσωπική καλλιέργεια των ανθρώπων, αλλά επίσης από την εξουσία της χώρας. Αρμονία σημαίνει ότι η αμοιβαία γένεση και η αμοιβαία καταστολή του Γιν και του Γιανγκ και των Πέντε Στοιχείων είναι σε κανονικό επίπεδο. Η αρμόνια ειναι η αντανάκλαση της επίτευξης ενός συγκριμένου επιπέδου. Είναι το κανονικό αλληλεπιδρώμενο επίπεδο όπου οι άνθρωποι, η κοινωνία, η φύση και το σύμπαν τείνουν προς τα εμπρός. Όταν η κοινωνική ατμόσφαιρα είναι αγνή, όταν οι άνθρωποι είναι σταθεροί και τίμιοι, όταν η κυβέρνηση ( αυτοκράτορας ή ο βασιλιάς) ήσυχα κυβερνά τη χώρα και δεν αναμειγνύεται με τις ζωές των ανθρώπων, όταν οι πολιτικές , οι νόμοι , οι ανταμοιβές και οι ποινές ακολουθούνται ξεκάθαρα, και όταν ο στρατός είναι πρόθυμος να υπερασπιστεί το έθνος, η κυβέρνηση διοικείται καλά και είναι σε αρμονία.

Οι αρχαίοι Κινέζοι τόνιζαν την κυριαρχία της χώρας μέσω της μη-πράξης Τι σημαίνει η μη-πράξη Δεν σημαίνει ότι ο αυτοκράτορας δεν κάνει τίποτα αντίθετα σημαίνει ότι αυτοκράτορας είναι ειρηνικός και ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους. Όταν η κυριαρχία του αυτοκράτορα είναι ορθή ολόκληρη η χώρα είναι σε αρμονία.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a43797-article.html

Μπορείτε ελεύθερα να εκτυπώσετε και να δημοσιοποιήσετε όλα τα άρθρα που είναι δημοσιευμένα στο Clearharmony μαζί με το περιεχόμενό τους, αλλά παρακαλούμε να παραθέσετε την πηγή.