Η κατανόηση μου για τη ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ασκούμενων

Καταλαβαίνω ότι οι ασκούμενοι θα πρέπει να ανταλλάξουν μόνο τις εμπειρίες τους αφού κάποιος έχει ανυψωθεί βασιζόμενος στις αρχές που διδάσκονται στο Φάλουν Γκονγκ, τον Φα , αφού μόνο αυτού του είδους η ανταλλαγή μπορεί να παίξει θετικό ρόλο. Όπως τα χαρτιά των συνεδρίων του Φα, τα άρθρα των ασκούμενων θα πρέπει να αναθεωρούνται πρώτα από άλλους ασκούμενους. Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Φάλουν Γκονγκ αναθεωρούνται από τους εκδότες πριν δημοσιευτούν.

Χωρίς την εκδοτική διαδικασία η ανταλλαγή εμπειριών μπορεί να περιλαμβάνει πολύ προσωπικούς παράγοντες. Στοιχεία που δεν είναι θετικά μπορεί να παρέμβουν στους ασκούμενους. Σήμερα, όταν κάνουν ανταλλαγή, οι ασκούμενοι παγιδεύονται μέσα στους περιορισμούς του ποιος είναι σωστός και ποιός λάθος. Το πραγματικό ζήτημα είναι να κοιτάμε μέσα μας έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και στα κριτήρια του Φα στα διαφορετικά επίπεδα.

Κάποιοι ασκούμενοι έχουν την τάση να προσθέτουν στα τέλος των γραπτών τους, «Παρακαλώ επισημάνετε οτιδήποτε δεν έχω πει σωστά», το οποίο υπονοεί ότι θέλουν οι ακόλουθοι ασκούμενοι να τους υποδείξουν τα ελαττώματα τους.. αλλά αυτό το αφήνει στους εξωτερικούς παράγοντες. Η καλλιέργεια σχετίζεται με τον εαυτό κάποιου και με το να κοιτάμε μέσα μας, και δουλεύει μόνο όταν κάποιος εκτιμήσει τις δικές του προσκολλήσεις. Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι από την οπτική του Φα, ακόμη και όταν κάποιος του το υποδεικνύει, οι αλλαγές είναι επιφανειακές.

Ως ασκούμενοι κατά τη διάρκεια της περιόδου της επανόρθωσης του Φα, πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε στο πως θα διευκρινίσουμε καλυτέρα την αλήθεια και να σώσουμε περισσότερα όντα. Η ανταλλαγή ενός ασκούμενου αντιπροσωπεύει μόνο την προσωπική του /της καλλιέργεια στο επίπεδο του/της. Ο καθένας είναι σε διαφορετικό επίπεδο και σε διαφορετική κατάσταση καλλιέργειας. Είναι αδύνατο για κάποιον να έχει τις ίδιες κατανοήσεις κάθε φορά που αυτός ή αυτή ανταλλάσει.

Δεν θα πρέπει εμείς να εστιαζόμαστε μόνο στις καταστάσεις προσωπικής καλλιέργειας των ασκουμένων. Από τη στιγμή που είμαστε ένα σώμα, όταν βλέπουμε το ελάττωμα του άλλου, θα πρεπει να βοηθήσουμε να δυναμώσουμε τους ακόλουθους ασκούμενους με ορθές σκέψεις ή να στέλνουμε ορθές σκέψεις πιο συχνά.

Δεν πρέπει να κρίνουμε τους άλλους ασκούμενους με τις δικές μας αντιλήψεις βασιζόμενοι στο τι μπορούμε να δούμε. Το περιβάλλον και η κατάσταση του ασκούμενου δεν ειναι κάτι που οι άλλοι ασκούμενοι είναι ικανοί να κρίνουν. Θα πρέπει όλοι να εστιαστούμε στη σωτηρία των αισθανόμενων όντων. Αφού οι ασκούμενοι ανυψώνονται καθώς επικυρώνουν τον Νταφα, το ένα σώμα επίσης ανυψώνεται την ίδια ώρα.

Θα πρέπει να καλλιεργούμε το λόγο μας, γιατί η υπερβολική έκφραση της γνώμης κάποιου θα μπορούσε να είναι σημάδι της επικύρωσης του εαυτού του. Αν η κατανόηση μας πάνω στον Φα δεν είναι ξεκάθαρη, θα μπορούσαμε να παρέμβουμε στους άλλους ασκούμενους.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a43461-article.html

Μπορείτε ελεύθερα να εκτυπώσετε και να δημοσιοποιήσετε όλα τα άρθρα που είναι δημοσιευμένα στο Clearharmony μαζί με το περιεχόμενό τους, αλλά παρακαλούμε να παραθέσετε την πηγή.