Κορέα: Παρουσίαση του Φάλουν Ντάφα σε δημόσια εκδήλωση

Την 14η Δεκεμβρίου, οι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα από το «Gyeonggi-do, Suwon-Si» της Βόρειας Κορέας παρουσίασαν τις ασκήσεις σε μία δημόσια εκδήλωση.

 

 

Το κοινό ακολούθησε τις κινήσεις για να μάθει τις ασκήσεις.

Πολλοί άνθρωποι πήραν φυλλάδια και ρώτησαν για την ώρα και την τοποθεσία εξάσκησης.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a57677-article.html

Μπορείτε ελεύθερα να εκτυπώσετε και να δημοσιοποιήσετε όλα τα άρθρα που είναι δημοσιευμένα στο Clearharmony μαζί με το περιεχόμενό τους, αλλά παρακαλούμε να παραθέσετε την πηγή.