Δέος για το απέραντο Έλεος του Δασκάλου (μέρος 1)

9 Αυγούστου 2012 |

Το τρίτο μάτι μου άνοιξε ακριβώς έξι μήνες αφότου έλαβα τον Φα το 1996. Υπό αυτήν την κατάσταση, ήμουν σε θέση να δω πολλά πράγματα σε άλλες διαστάσεις. Όταν οι μαθητές του Ντάφα από όλον τον κόσμο έστελναν ορθές σκέψεις ταυτόχρονα για πρώτη φορά το 2001, ξεχώριζα τα πολυάριθμα κακά πνεύματα και τους σάπιους δαίμονες κατά τη διαδικασία. Δεδομένου ότι υπήρξαν πάρα πολλές κακές ουσίες για να αποκρούσω, το σώμα μου σε άλλες διαστάσεις πληγώθηκε σοβαρά. Εκδηλωμένο στον ανθρώπινο κόσμο, το φυσικό σώμα μου πονούσε για πέντε ημέρες συνεχώς. Ακόμη και τα κόκαλα και τα άκροδάκτυλά μου πονούσαν αβάσταχτα. Με το πέρασμα του χρόνου, ανέπτυξα ισχυρότερες και όλο πιο ισχυρότερες ικανότητες να παλέψω το κακό. Κάθε φορά που έστελνα ορθές σκέψεις, ήμουν σε θέση να καθαρίσω γρήγορα όλες τις κακές οντότητες μέσα στο οπτικό μου πεδίο. Θα κατεύθυνα έπειτα το Gong μου για να ψάξει το κακό στις μακρινές θέσεις. Μόλις είδα πολλά φίδια έγινα έντρομος. Τη στιγμή που ο φόβος με κατέκλυσε, μερικά φίδια γλίστρησαν μέσα στο σώμα μου μέσω των παλαμών μου. Κάλεσα τον Δάσκαλο για βοήθεια και ο Δάσκαλος πήρε τα φίδια από το σώμα μου.

Από εκείνο το σημείο και μετά, άρχισα να εγκαθιστώ μια ασπίδα γύρω από το σώμα μου κατά τη διάρκεια της αποστολής ορθών σκέψεων. Όταν το κακό με πλησίαζε, διαλυόταν μόλις άγγιζε την ασπίδα.
Λόγω της φτωχής κατανόησής μου των αρχών του Φα, με κάποιο τρόπο άρχισα αργότερα να ανησυχώ ότι το να βλέπω πάρα πολλά πράγματα σε άλλες διαστάσεις ίσως με οδηγήσει να λοξοδρομήσω και να μειωθεί το επίπεδο καλλιέργειας μου. Λόγω της εγωιστικής καρδιάς και για να προστατευθώ, απέφυγα να χρησιμοποιώ σκόπιμα το τρίτο μάτι μου. Κατά συνέπεια, έβλεπα όλο και λιγότερο σε άλλες διαστάσεις, παίρνοντας όλο και λιγότερη πρωτοβουλία να ψάξω και να καταστρέψω το κακό. Περίπου δύο χρόνια πριν μοιράστηκα μερικές από τις εμπειρίες μου με τον ασκούμενο σύζυγο μου και κατάλαβα ότι η κατανόησή μου για το ζήτημα του τρίτου ματιού ήταν λάθος πραγματικά. Ο Δάσκαλος έχει κάνει την καλύτερη ρύθμιση για κάθε μαθητή του Ντάφα. Εάν το τρίτο μάτι μου άνοιξε, σήμαινε απλά ότι ήμουν προορισμένη να χρησιμοποιήσω πλήρως τις υπερφυσικές ικανότητές μου για να εκμηδενίσω το κακό σε άλλες διαστάσεις. Έτσι άρχισα ξανά να ψάχνω ενεργά το κακό για να το αποβάλλω όταν έστελνα ορθές σκέψεις. Αρχικά όλα όσα έβλεπα ήταν τα κατώτατου επιπέδου κακά πνεύματα και σάπιοι δαίμονες και δεν ήξερα να βρίσκω και να καταστρέφω τα στρώματα επάνω σε στρώματα των Θεών του παλαιού-κόσμου που τα έλεγχαν. Μέσω της μελέτης του Φα, φωτίστηκα βαθμιαία στο γεγονός ότι εκείνα τα κακά πνεύματα και οι σάπιοι δαίμονες ελέγχονταν πράγματι από τους Θεούς του παλαιού-κόσμου. Αμέσως μόλις έφτασα σε αυτήν την κατανόηση, ήμουν σε θέση να δω την εκδήλωσή τους σε άλλες διαστάσεις.

Παρατήρησα ένα διαμορφωμένο σύστημα πυραμίδας- του κακού, με τα κακά πνεύματα και τους σάπιους δαίμονες να καλύπτουν το κατώτατο σημείο της πυραμίδας και τα διαφορετικά επίπεδα των Θεών του παλαιού-κόσμου να συσσωρεύονται στα ανώτερα μέρη. Όσο υψηλότερη θέση είχε ένας Θεός του παλαιού-κόσμου στην πυραμίδα, τόσο υψηλότερο ήταν το επίπεδό του. Ολόκληρη η πυραμίδα ήταν διαιρεμένη σε δύο τμήματα, με το υψηλότερο τμήμα να περιέχει τους Θεούς πέρα από τα τρία Βασίλεια και τα κατώτατα τμήματα, τους Θεούς μέσα στα τρία βασίλεια. Ο διαχωρισμός των δύο τμημάτων ήταν ένα λεπτό στρώμα μιας διαφανούς μεμβράνης που επέκτεινε αμέτρητες από μετάξι- κορδέλες, που συνέδεαν τους Θεούς πέρα από τα τρία Βασίλεια, με τους Θεούς μέσα στα τρία Βασίλεια. Μέσω τέτοιων συνδέσεων, οι Θεοί πέρα από τα τρία Βασίλεια έλεγχαν εκείνους μέσα στα τρία Βασίλεια, οι οποίοι έλεγχαν στη συνέχεια τα κακά πνεύματα και τους σάπιους δαίμονες στο χαμηλότερο επίπεδο.

Όταν κοίταξα προσεκτικότερα, εκείνα τα κακά πνεύματα και τους σάπιους δαίμονες, ήταν τυλιγμένοι επίσης από ένα στρώμα μεμβράνης και δεν είχαν κανέναν τρόπο να δραπετεύσουν. Αυτές οι μεμβράνες και οι κορδέλες αποτελούνταν πράγματι από πολυάριθμους Θεούς. Υπήρχαν ακριβώς πάρα πολλά κακά πνεύματα και σάπιοι δαίμονες αριθμητικά. Βλέποντας όλο αυτό, ήξερα ότι τα κακά πνεύματα και οι σάπιοι δαίμονες που ήμουν σε θέση να αποβάλω στο παρελθόν ήταν ακριβώς μια μικροσκοπική μερίδα του κακού συστήματος. Επίσης είδα ότι οι παλαιές δυνάμεις είχαν μια πυραμίδα- ρύθμισης για κάθε μαθητή του Ντάφα. Μια τέτοια πυραμίδα αποτελούνταν ξανά από τα χαμηλού επιπέδου κακά πνεύματα και τους σάπιους δαίμονες και στρώματα επάνω σε στρώματα από Θεούς του παλαιού-κόσμου. Κάθε γιγαντιαία πυραμίδα αποτελούταν από τις αμέτρητες μικρής κλίμακας πυραμίδες, με κάθε μία να είναι υπεύθυνη για έναν ιδιαίτερο στόχο, όπως η καταστροφή των φυσικών σωμάτων των ασκουμένων, η σύλληψη ασκουμένων, η συγκομιδή οργάνων από τους ασκούμενους, ενώ ακόμα είναι ζωντανοί, ή η παρεμπόδιση της καλλιέργειας των ασκουμένων. Κάθε φορά που έστελνα ορθές σκέψεις, ήμουν σε θέση να φθάσω στο υψηλότερο σημείο μέσα στη σφαίρα μου και να ξεφορτωθώ την κακή πυραμίδα.

Εντούτοις, όταν έστελνα ορθές σκέψεις την επόμενη φορά, έβλεπα την πυραμίδα να εμφανίζεται πάλι, ακριβώς με μια χαμηλότερη πυκνότητα των κακών πνευμάτων και των Θεών. Πήρε συνήθως πολλούς κύκλους η προσπάθεια να καθαριστούν πραγματικά οι πυραμίδες. Ακόμα όταν ανύψωσα περαιτέρω το επίπεδο καλλιέργειάς μου, διαπίστωσα ότι εκείνα τα κακά πνεύματα, οι σάπιοι δαίμονες, και οι Θεοί του παλαιού-κόσμου είχαν ακόμα την ύπαρξή τους σε περισσότερες μικροσκοπικές διαστάσεις. Κάθε φορά που αφαιρούσα ένα στρώμα, θα έσπρωχναν ένα ακόμα στρώμα στη διάσταση της επιφάνειας. Επομένως, είναι δύσκολο να εξαλειφθούν εντελώς.

Ο σύζυγός μου συλλήφθηκε αφότου άρχισε η δίωξη του Φάλουν Γκονγκ. Όταν ήταν υπό κράτηση, έκανε απεργία πείνας και υποβλήθηκε σε βίαιη λήψη τροφής. Με συνέπεια, να βήχει συχνά αίμα. Η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε έως αρκετά έτη αργότερα. Ακόμα κι έτσι, εξακολουθεί να βήχει πολύ, έστω χωρίς αίμα. Στέλνοντας ορθές σκέψεις, είδα στην πυραμίδα- τη ρύθμιση που οι παλαιές δυνάμεις έκαναν για αυτόν, με τους Θεούς των διάφορων επιπέδων, που συμμετέχουν στη δίωξή του. Παρατήρησα ότι πολλές θέσεις μέσα στην πυραμίδα ήταν κενές και οι δύο καταλάβαμε ότι ήταν επειδή ο Δάσκαλος είχε αφαιρέσει πολλά κακά πράγματα για αυτόν στο παρελθόν. Όπου μου επέδειξε τα συμπτώματα ασθένειας στο σώμα του, συμπεριλαμβανομένου του στήθους, του κεφαλιού και της κοιλιάς του, είδα σε άλλες διαστάσεις ότι ήταν εκεί ισχυρά οχυρά στα χαμηλότερα επίπεδα και χρυσά (ή άχρωμα και διαφανή) κτήρια στα πιο υψηλά επίπεδα. Αυτές οι δομές σε διάφορα επίπεδα χρησιμοποιούνταν για να κρύψουν και να προστατεύουν το κακό. Το σώμα του ήταν γεμάτο επίσης με πολυάριθμους σωλήνες όπου πολλοί κακοί Θεοί ήταν απασχολημένοι με τη μεταφορά κακών ουσιών. Αυτοί οι σωλήνες έφθαναν βαθιά στην κόλαση και μερικοί συνδέονταν επίσης με το Πεκίνο, το κέντρο του κακού. Διαστρεβλωμένη ουσία αντλούταν στο σώμα του μέσω αυτών των σωλήνων, οι οποίες ήταν επίσης μέρος της πυραμίδας.

Ένας άλλος λόγος για την αυστηρή δίωξη του συζύγου μου ήταν ότι υπέγραψε μία φορά ένα σύμφωνο με τις παλαιές δυνάμεις. Κατόρθωσα να αποβάλω το σύμφωνό του όταν έστειλα ορθές σκέψεις για αυτόν. Μετά από μια χρονική περίοδο, σχεδόν όλη η ουσία που οι παλαιές δυνάμεις εγκατέστησαν στο σώμα του αφαιρέθηκε. Δεν είχε πλέον τα συμπτώματα ασθένειας στον ανθρώπινο κόσμο. Αφότου ανύψωσα το επίπεδο καλλιέργειάς μου, ήμουν σε θέση να δω περισσότερες κακές ουσίες των παλαιών δυνάμεων που φυτεύτηκαν σε περισσότερες μικροσκοπικές διαστάσεις. Μόλις έστελνα ορθές σκέψεις για το σύζυγό μου, είδα έναν Θεό του παλαιού-κόσμου να ρίχνει ένα μεγάλο χοντρό κομμάτι κάρμα υψηλής πυκνότητας σε μορφή ενός πιάτου χάλυβα, σε μένα. Αισθανόμενη ότι οι παλαιές δυνάμεις προόριζαν για μένα να ξεπληρώσω το κάρμα του συζύγου μου, δεν το ώθησα πίσω, ούτε δούλεψα σκληρά για να το αποβάλω. Αρκετές ώρες αργότερα αισθάνθηκα ψύχρα να διαπερνά όλο το σώμα μου και άρχισα να βήχω έντονα χωρίς παύση. Σε άλλες διαστάσεις, σκοτεινά σύννεφα κυλούσαν προς εμένα και πολλοί μαύροι δράκοι πετούσαν στον ουρανό. Πάνω τους ήταν στρώματα Θεών του παλαιού-κόσμου που τα έλεγχαν όλα. Όταν εξέτασα το στήθος μου, είδα μια σφαίρα μεγέθους καλαθοσφαίρισης από μαύρη ουσία που αποτελούταν από πολυάριθμα φίδια και ζωύφια. Ο σύζυγός μου και εγώ καθίσαμε να στείλουμε ορθές σκέψεις. Διαπιστώσαμε ότι το κακό συνεχιζόταν στο σώμα μου μέσω της κορυφής του κεφαλιού μου. Η μαύρη ουσία στο στήθος μου συνέχισε και αισθάνθηκα όλο και περισσότερο ανήσυχη.

Αρχίσαμε να απαγγέλλουμε μαζί, «είμαστε μαθητές του Λι Χονγκτζι. Δεν αναγνωρίζουμε οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις.» Κατόπιν είδα ότι οι Θεοί του παλαιού-κόσμου σταμάτησαν να επανατροφοδοτούν με κακό και τα πράγματα ήταν υπό έλεγχο. Όλο και περισσότερο κακό εξαλείφθηκε και ο βήχας μου ελαττωνόταν όλο και περισσότερο. Συνεχίσαμε τις ορθές σκέψεις για δύο και πλέον ώρες και τελικά το κακό εξαλείφθηκε εντελώς. Ο βήχας μου σταμάτησε επίσης. Το επόμενο πρωί, εντούτοις, η μαύρη ουσία εμφανίστηκε πάλι στο στήθος μου και ήταν αυτή τη φορά ακόμα μεγαλύτερη. Μοιράστηκα με το σύζυγό μου και προσπάθησα να προσδιορίσω τα κενά μου. Βρήκα πολλές από τις προσκολλήσεις μου, αλλά η μαύρη ουσία συνέχισε και ο βήχας μου έγινε πραγματικά άσχημος. Πιο πριν συνειδητοποίησα ότι είχα μια λανθασμένη κατανόηση. Σκέφτηκα ότι ήταν λογικό για τις παλαιές δυνάμεις να κανονίσουν για μένα να ξεπληρώσω το κάρμα του συζύγου μου δεδομένου ότι έστελνα ορθές σκέψεις για να τον βοηθήσω να ξεφορτωθεί το κακό. ‘Έχοντας αυτή τη νοοτροπία αναγνώριζα πράγματι τις ρυθμίσεις των παλαιών δυνάμεων. Αφότου φωτίστηκα σε αυτό, η μαύρη ουσία σταμάτησε και ήταν άλλη μια φορά υπό έλεγχο.

Συνέχισα τις ορθές σκέψεις για μερικές ακόμα ημέρες και το σώμα μου επέστρεψε βαθμιαία στα φυσιολογικά. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, παρατήρησα ότι αν και ήμουν σε θέση να καθαρίζω τη μαύρη ουσία κάθε φορά, παρουσιαζόταν πάλι την επόμενη φορά που έστελνα ορθές σκέψεις. Η μόνη διαφορά ήταν ότι η ουσία ήταν μικρότερη και ελαφρύτερη. Πιο πριν διαπίστωσα ότι η μαύρη ουσία είχε πολυάριθμα αποθέματα μέσα στα Τρία Βασίλεια. Μόλις κατέστρεψα όλα τα αποθέματα, η μαύρη ουσία καθαρίστηκε λεπτομερώς. Επίσης παρατήρησα ότι το σώμα μου δεν δοκίμασε οποιαδήποτε βελτίωση ακόμα και αφού απέβαλα την πλειοψηφία του κακού. Μόνο όταν κατέστρεψα το 97 τοις εκατό του κακού (που είδα σαφώς μέσω του τρίτου ματιού μου) πήγα καλύτερα. Τα συμπτώματα της ασθένειάς μου σχεδόν όλα εξαφανίστηκαν όταν αφέθηκε μόνο το 1 τοις εκατό του κακού. Έτσι θέλω να υπενθυμίσω στους συνασκούμενους των οποίων το τρίτο μάτι δεν είναι ανοικτό να μην χάνουν την εμπιστοσύνη όταν δεν βλέπουν ακόμα τις σημαντικές βελτιώσεις σε αυτόν τον ανθρώπινο κόσμο. Σε τελευταία ανάλυση, το μεγαλύτερο μέρος του κακού σε άλλες διαστάσεις έχει αποβληθεί ήδη.

Καθώς ανυψωνόμουν στα βασίλειά μου, ανακάλυψα πως τα κανονίσματα σε σχήμα πυραμίδας που είχα εκκαθαρίσει στο παρελθόν υπήρχαν ακόμη σε ψηλότερα και πιο μικροσκοπικά επίπεδα. Συνειδητοποίησα πως αυτό που είχα εξαλείψει ήταν μόνο ένα μικρό κομμάτι μιας μεγαλύτερης πυραμίδας. Φυσικά, τα κανονίσματα στις επιφανειακές διαστάσεις έλεγχαν απευθείας τα χαμηλού επιπέδου πνεύματα και τους σάπιους δαίμονες, έτσι η αφαίρεσή τους βοηθούσε στην αναίρεση της δίωξης. Όποτε οι παλαιές δυνάμεις έβρισκαν κι άλλες δικαιολογίες για τη δίωξη ασκουμένων, θα έσπρωχναν τα κανονίσματα από τις υψηλότερες και πιο μικροσκοπικές διαστάσεις στις επιφανειακές διαστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς μου συνέχιζα να ανεβαίνω επίπεδα. Μία στο τόσο, ήμουν ικανή να ανεβαίνω σε υψηλότερα επίπεδα καθώς έστελνα ορθές σκέψεις. Είδα τον εαυτό μου να εκτοξεύεται μέσα από επίπεδα συμπάντων, και μετά επίπεδα βασιλείων. Στο τέλος έφτασα στη κορυφή του κόσμου που ανήκα.

(Συνεχίζεται)

Πηγή: http://en.minghui.org/html/articles/2012/8/9/134865.html

Μπορείτε ελεύθερα να εκτυπώσετε και να δημοσιοποιήσετε όλα τα άρθρα που είναι δημοσιευμένα στο Clearharmony μαζί με το περιεχόμενό τους, αλλά παρακαλούμε να παραθέσετε την πηγή.