Ευχές για τα γενέθλια του Δασκάλου Λί και για το 25ο έτος διάδοσης του Φάλουν Ντάφα σε όλον τον κόσμο


* * *

Μπορείτε ελεύθερα να εκτυπώσετε και να δημοσιοποιήσετε όλα τα άρθρα που είναι δημοσιευμένα στο Clearharmony μαζί με το περιεχόμενό τους, αλλά παρακαλούμε να παραθέσετε την πηγή.